DIENSTEN


Voor een complete gazonrenovatie!

Nood aan renovatie
Nood aan renovatie
Voor het doorzaaien
Voor het doorzaaien
Doorzaaien
Doorzaaien
Enkele weken na doorzaaien
Enkele weken na doorzaaien
Gazon inzaaien
Gazon inzaaien
Gazon inzaaien
Gazon inzaaien
Inzaaien weidegras
Inzaaien weidegras
Ingezaaid
Ingezaaid
10 dagen later
10 dagen later
Na 3 weken
Na 3 weken
Voorbereiding inzaaien
Voorbereiding inzaaien
Voorbereiding inzaaien
Voorbereiding inzaaien
Inzaaien
Inzaaien
Maaien
Maaien
Maaien
Maaien
Verticulteren
Verticulteren
maaien
maaien
Prikken
Prikken
Prikken
Prikken
Bemesten
Bemesten
Mollenbestrijding
Mollenbestrijding
Mollenbestrijding
Mollenbestrijding
Mollenbestrijding
Mollenbestrijding
Mollenbestrijding
Mollenbestrijding
LOGO
LOGO

Doorzaaien

En uw gazon is weer als nieuw

Onze specialiteit en de kern van BK-gazonrenovatie: het doorzaaien van beschadigde gazon.

Na droogte, om gras te vernieuwen of kale plekken te behandelen.

Onze doorzaaimachine is ideaal voor gebieden met kort gras (gazon, sportveld,...).

Ovaalvormige schijven maken schadevrij sleuven waar het zaad invalt. Deze sleufjes worden vervolgens door voetjes dichtgedrukt. Hierdoor wordt het graszaad gelijkmatig verdeeld, op de juiste diepte gezaaid en beschermd tegen wind, zon, (wegspoelen door) regen, vogels,...

Inzaaien

Gazon, weide, sportveld,...

In geval van een braakliggend terrein, of als renoveren geen optie is, kunnen wij volledig nieuw inzaaien. Wij helpen u het juiste graszaad kiezen.

Begin vanaf 0 en start met het juiste graszaad voor uw terrein (ligging) en doeleinden (speelgazon, paardenweide,...). Wij beschikken over een ruim assortiment en kunnen u advies op maat geven. Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, komen we uw terrein voorbereiden en inzaaien.

Maaien en ontmossen

Voor of na het doorzaaien

Het is belangrijk dat uw gazon kort wordt afgereden vóór het doorzaaien. 

Wij beschikken over de nodige grasmachines, van kleine tot grote, om uw grasperk, gazon, sportveld of weide te maaien en/of te ontmossen. Dit kan eenmalig in het kader van de voorbereiding op het inzaaien of op regelmatige basis, met een onderhoudscontract. Wij komen ook hiervoor graag langs voor een prijsofferte op maat van u en uw grasveld!Verluchten en draineren

Van de ondergrond

Het is belangrijk voor een gezond grasveld om de bodem regelmatig te beluchten, d.m.v. prikken. Dit bevorderd niet alleen de wortelgroei (meer en diepere wortels), maar maakt uw gras ook sterker en beter bestand tegen droogte en ziektes.

De doorlaatbaarheid van de bodem verbetert, waardoor er minder snel natte plekken ontstaan.Bemesten en kalken

Van gazon tot weiland

Voor een totaalrenovatie van uw gazon of weide, mag het voeden van de bodem niet ontbreken. Zonder regelmatige bemesting en bekalking, verliest het gras zijn vitaliteit.

Klepelmaaien

Grote weides en verwilderd grasland

Om verwilderde plekken met netels, distels, bramen en takken op te kuisen maken we gebruik van onze klepelmaaier.

Mollen- en woelrattenbestrijding

Veilig en 100% effectief

Met onze professionele mollenbestrijder kunnen wij mollen, woelratten en veldmuizen efficiënt en veilig elimineren, het hele jaar door. Géén vergif, géén risico's voor andere (huis)dieren en pijnloos. Rook, met een hoog CO-gehalte, wordt met groot bereik in de gangen van de mollen en/of woelratten geblazen. Door de snelheid van het systeem, kan het ongedierte niet ontkomen.. Achterblijvende kadavers voorkomen dat nieuwe mollen hun intrede doen. 

Resultaat: een gazon vrij van molshopen en geen schade meer aan uw gewassen.

Onkruidbestrijding

Mechanisch en/of chemisch

Door onkruid regelmatig te verwijderen, krijgt gras en beplanting de kans om optimaal te groeien. Wij zijn in het bezit van een fytolicentie en mogen onkruid chemisch bestrijden.